HÖGDALEN

Läge
Högdalen är en stadsdel i söderort i Stockholmskommun. Stadsdelen angränsar till Bandhagen, Rågsved, Örby, Fagersjö och Gubbängen.

Historik
Stadsplanen för Högdalen antogs 1951 och inspirerades av ABC-staden i Vällingby, med ABC-staden menades anläggandet av samlad bebyggelse där folk inom korta avstånd skulle kunna bo, arbeta och ha tillgång till butiker, samhällsservice med mera. I dagsläget så stoltserar Högdalens centrum med ett 50-tal affärer däribland tre stora mataffärer, systembolaget, bankkontor, simhall samt flera restauranger och kaféer.
De grundläggandeplanskisserna hade utarbetats av stadsplanedirektör Sven Markelius som sade sig sträva efter "balans mellan stadsmässig täthet och öppenhet". Utbyggnaden skedde under de närmast följande åren och blev mer storskalig än vad som var tänkt från början. Många av bostadskvarteren ståtar med ett eget höghus, vilket i tidigare förortsprojekt främst varit centrumanläggningarna förunnade. Högdalens centrum blev också förhållandevis stort med många affärer, kyrka och badhus m m.

Kommunikation
Tunnelbanestationen i Högdalen stod klar 1954 och den nuvarande stationsbyggnaden invigdes i November 1957. Högdalens station ligger på Hagsätra grenen av den gröna tunnelbanelinjen.
Förutom tunnelbanan så är Högdalen en stor knytpunkt för flera av söderorts busslinjer. Detta tillsammans med tunnelbanan gör Högdalen till ett utmärkt läge för boende samt verksamhetsutövande, med tunnelbanan når man T-centralen på knappt 20 min.

Fritid och rekreation
Dom senaste åren har Högdalen genomgått en stor förnyelse, det har byggts nya bostäder i centrumnära lägen samt anläggandet av norra Europas största actionsports park har bidragit till att öka Högdalens attraktionskraft.