Välkommen att kontakta oss!

Vi är i ständigt expansion och är beredda att göra nya fastighetersaffärer

Vi är ett familjeägt företag, som drivs av
Wonna I de Jong Schaefer,
hennes son Alexander Östling
och hennes sonhustru Noriko Östling.

Vi äger, förvaltar och förädlar ca 1350
lägenheter och ca 1000 kommersiella lokaler/enheter.

Långsigheten är nyckelordet i företagets
förvaltning, därför fokuserar vi mycket på
klimat och energi frågor, materialval,
säkerhet, hälsomiljö och social integration.

Vi är långsiktiga hyresvärdar, vilket skapar trygghet för våra hyresgäster.