DIN LOKAL

 

Uthyrning och förvaltning av fastigheterna sker i egen regi. Målsättningen är att bygga nära och långsiktiga relationer med våra hyresgäster. En nära relation där vi som hyresvärd kan erbjuda en service med hög kvalitet och flexibilitet. Tillsammans med hyresgäster utvecklar vi och hittar nya lösningar med tanke på företagens ändrade behov och deras önskemål om ändrade ytor och funktioner. Vi arbetar med både små och stora företag, Svenska och utländska.